VEIEN VIDERE

Kristnatten Alpint

Kristnatten (1077 moh) er utgangspunktet for et større alpinanlegg enn det vi har i dag. Her jobber vi i dag med prosjektering av en stolheis med tilhørende nedfartsløyper. Fra topp- til bunnstasjon er det omkring 415 høydemeter. Det vil gi varierte løyper med ulik vanskelighetsgrad. I tilknytning til bunnstasjonen vil det bygges parkering for dagsturister og andre driftsbygninger for tjenester tilknyttet heisen, sommer som vinter.

Alpinanlegget vil knyttes til det eksisterende anlegget som finnes i dag via tilfartsløyper, skibroer og kulverter. Vårt hovedfokus er å legge til rette for gode skiopplevelser, med fin flyt for store og små, enten du foretrekker alpinski eller snowboard. Etter planen påbegynner vi bygging av anlegget i sommeren 2024*.

Deler av Kristnatten alpint vil ha snøkanonanlegg, det er en forutsetning for å sikre en så lang skisesong som mulig. Mer informasjon om fremdrift og planer for snøkanonanlegget finner lenger ned på siden.

Gradet_tidligere_W27A4505_T_SCREEN
IMG_4357

Snøkanoner

For å sikre en lang skisesong på Turufjell er vi avhengige av å kunne legge kunstsnø i bakkene. For å produsere snø trengs det vann, vi jobber derfor med å undersøke ulike vannkilder som kan benyttes til dette formålet. Hovedutfordringen er vannmengde og vannkvalitet.
Vår målsetning er at vi for sesongen 2022/2023 kan produsere en viss mengde snø, med to flyttbare viftekanoner for å snølegge de mest utsatte områdene i eksisterende bakker*. Parallelt jobber vi med å prosjektere et permanent anlegg som er klart for å påbegynne byggingen i 2024*.

Eksisterende alpinanlegg

I februar 2020 bygget vi den første skålheisen på Turufjell, den er på 720 meter, har to familiebakker og en barnebakke. I 2021 åpnet vi vår første T- Krok, på 1064 meter. Denne har to nedfartsløyper og to tilfartsløyper til skålheisen og kaféen.

For sesongen 2022/2023 jobber vi med å forbedre avstigningsområdet der de to heisene møtes på toppen. Vi vil også bygge ulike elementer som hopp, rails og «hoppkasser».

For sesongen i 2023/2024 jobber vi med å bygge et skibånd til aller minste med tilhørende område for skileik. Barneområdet er en del av en større sentrumsplan for dette området.

w27a6107
imgonline-com-ua-Resize-8KQjAbDzpwc8pfU7

Langrenn på Turufjell

Turufjell er tilknyttet nettverket av løyper som kalles Eventyrløypa. Her finner du milevis med preparerte langrennsspor som strekker langt innover fjellet. Hos oss finner du løyper i et variert terreng nede i skogen og oppe på høyfjellet. På Turufjell skal det aldri være langt til nærmeste langrennsspor.
Det er allerede bygget langrennsspor til alle bebygde felter og dette er noe vi har fokus på når vi regulerer nye felter. De stedene hvor hovedsporet krysser hovedvei skal det bygges tilhørende skibroer eller kulverter.

Sykkel på Turufjell

I 2021 ferdigstilte vi den første sykkelaktiviteten på Turufjell- en ferdighetspark med ulike traseer og ferdighetsnivåer. Ferdighetsparken var så populær at vi i 2022 bygget Hallingdals største pumptrack, som også er den tredje største i Norge. Pumptracken er like populær for 4-åringene som den er for ungdom og voksene. I september 2022 arrangerte Hallingdal Rides, finalen i Hallingdal Pumptrack series til stor glede for store og små.
I 2023 påbegynner vi bygging av flytstier i og rundt eksisterende alpinanlegg, dette er sykkelstier som bygges som «enjoy the ride» stier hvor konseptet er å sykle i nedoverbakke, men hvor behovet for bremsing og tråking er minimalt. Den første flytstien som er prosjektert er på ca 650 m og graderes til blå farge. Dette vil si en gjennomsnittlige helning på ca 7 % og beskrives som «lett», men partier med utfordringer vil forekomme.
Det bygges også grusede stier til kombinert bruk. På sommeren kan de benyttes av turgåere og syklister mens de på vinteren tråkkes med langrennsspor. Det kommer flere nye stier i 2023, les mer om det lenger ned.

Sykkelpark_24
DSC00412

Stier på Turufjell

Det finnes flere flotte turstier på Turufjell. Vi har blåmerkede stier til Kristnatten, Øvre- og Nedre Vesleåtjern, «Bekkelangs Olaseterbekken» og stien til Trøgadisnatten. Vi jobber stadig med å merke flere stier.

I tillegg til blåmerkede stier bygger vi også en del grusede stier for kombinert bruk av turgåere og syklister. De grusede stiene gir oss også mulighet til å tråkke langrennsløyper tidlig, da det krever mindre snø enn når vi tråkker i terreng. Til nå har vi bygget gruset sti rundt Slåttemyrtjern – den populære Slåttemyrrunden og vi har bygget stier rundt Istjern, en forlengelse av Slåttemyrrunden.

I 2023 skal vi ferdigstille stien langs Olaseterbekken og påbegynne stien til Veneli. Dette åpner opp for fantastiske gå- og sykkelturer fra Turufjell til Veneli og derfra til Vassfaret. Fra Veneli kan man gå en fjellskog- og kultursti på 3 km eller man kan benytte seg av det eksisterende veinettet som finnes der inn i Vassfaret. Vassfaret er et kulturhistorisk viktig område, rikt på skogbruks- og fløtningstradisjoner kombinert med flott natur.

Lekeområder på Turufjell

I 2021 ble lekeplassen ved Turufjell Kafé ferdigstilt, den er bygget i naturlige elementer for å passe fint inn i omgivelsene.
I 2023 vil aktivitetsområdet ved Istjern ferdigstilles i tilknytning til stiene som allerede er bygget. Aktivitetsområdet vil bestå av lekeapparater for de minste, en hinderløype for de litt større,  en treningspark inspirert av det mange kjenner som en «Tuftepark» for de voksne og en zip-line. Alt bygges i naturlige elementer med tilhørende gapahuk for en pust i bakken sommer som vinter,. Langrennsløypene går også via Istjern på vinterstid. Fra området Sprenåsen vil det bli en akebakke ned til Istjern på vinterstid.

Høstdag 2021-096
Sprenåsen_34

Sentrumsområdet på Turufjell

Turufjell Kafé ligger i sentrum av Turufjell. I sommer ferdigstilte Ecosign, en Canadisk arealplanlegger, en Masterplan for den videre utviklingen av Turufjell. En del av dette arbeidet var et konsept for sentrumsområdet som vi jobber videre med.

Utover høsten vil ulike arkitekter følge opp arbeidet til Ecosign og levere forslag til løsninger og uttrykk vi skal ha i sentrumsområdet. Vi håper resultatet bli et spennende område med ulike løsninger for en god kombinasjon av sommer- og vinteraktiviteter samt tidløse bygg med spennende innhold og utearealer som skaper et innbydende sentrum for våre hytteeiere.

*Forutsetninger

  • At det til enhver tid oppnås tilstrekkelig antall solgte tomter/enheter.
  • At det foreligger godkjent byggetillatelse uten tyngende vilkår.
  • At det oppnås tilfredsstillende avtale med entreprenør.
  • At det ikke inntreffer forhold som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette, eksempelvis uforutsette eller urimelige offentlige krav.