TOMTEVELGER SPRENÅSEN

Om tomtevelgeren

Klikk på tomtene for mer informasjon. Gråmarkerte tomter vil komme til salgs på et senere tidspunkt.

 

Grønne tomter er til salgs
Gule tomter er reservert
Røde tomter er solgt

 

Tomtnr Status Pris Moh Tomteareal
H435 Ledig 1.350.000 645 916 m2
H412 Ledig 1.350.000 647 903 m2
H359 Ledig 1.350.000 647 902 m2
H358 Solgt 649 1154 m2
H433 Solgt 685 1299 m2
H434 Solgt 688 1071 m2
H432 Solgt 688 1236 m2
H338 Solgt 669 962 m2
H339 Solgt 670 888 m2
H337 Ledig 1.260.000 667 870 m2
H336 Ledig 1.350.000 667 870 m2
H335 Solgt 669 835 m2
H340 Ledig 1.125.000 669 340 m2
H341 Ledig 1.170.000 669 768 m2
H342 Solgt 668 774 m2
H332 Ledig 1.350.000 658 770 m2
H331 Ledig 1.440.000 659 886 m2
H346 Ledig 1.710.000 660 958 m2
H347 Ledig 1.350.000 665 858 m2
H343 Ledig 1.620.000 664 1208 m2
H344 Solgt 663 867 m2
H345 Solgt 663 1018 m2
H352 Ledig 1.350.000 669 902 m2
H351 Solgt 670 828 m2
H353 Solgt 677 955 m2
H354 Ledig 1.800.000 678 1068 m2
H355 Ledig 1.620.000 675 948 m2
H362 Solgt 679 1306 m2
H356 Ledig 1.170.000 672 800 m2
H361 Ledig 1.260.000 675 965 m2
H357 Ledig 1.260.000 673 769 m2
H371 Solgt 682 726 m2
H370 Solgt 683 726 m2
H369 Ledig 1.260.000 683 842 m2
H363 Solgt 681 855 m2
H368 Solgt 686 847 m2
H364 Solgt 683 858 m2
H367 Solgt 685 850 m2
H366 Solgt 687 978 m2
H365 Solgt 684 885 m2
H350 Solgt 670 1084 m2
H348 Solgt 670 926 m2
H349 Solgt 676 1122 m2
H376 Solgt 691 850 m2
H375 Ledig 1.530.000 689 850 m2
H374 Ledig 1.530.000 686 850 m2
H373 Ledig 1.530.000 683 857 m2
H372 Solgt 681 1153 m2
H377 Solgt 690 881 m2
H378 Ledig 1.350.000 687 865 m2
H379 Ledig 1.440.000 685 767m2
H380 Solgt 685 842 m2
H385 Solgt 685 901 m2
H384 Solgt 686 901 m2
H383 Solgt 687 943 m2
H382 Solgt 688 850 m2
H381 Solgt 689 942 m2
H390 Solgt 680 937 m2
H391 Solgt 680 911 m2
H392 Solgt 681 881 m2
H393 Solgt 683 733 m2
H394 Solgt 684 878 m2
H389 Solgt 677 842 m2
H388 Solgt 677 803 m2
H387 Solgt 677 829 m2
H386 Solgt 678 797 m2
H239 Solgt 625m2
H241 Solgt 812m2
H240 Solgt 595m2
H232 Solgt 730m2
H234 Solgt 636m2
H238 Ledig 1.200.000 668 643m2
H237 Solgt 847m2
H233 Solgt 599m2
H235 Solgt 756m2
H227 Solgt 704m2
H236 Solgt 1259m2
H226 Solgt 734m2
H225 Solgt 713m2
H228 Solgt 659m2
H224 Solgt 646m2
H229 Solgt 741m2
H223 Solgt 915m2
H220 Solgt 1210m2
H396 Ledig 1.450.000 675 826 m2
H398 Ledig 1.200.000 680 1129 m2
H397 Ledig 1.350.000 676 845 m2
H399 Ledig 1.350.000 676 894 m2
H400 Ledig 1.400.000 682 1227 m2
H401 Ledig 1.450.000 679 1169 m2
H402 Ledig 1.550.000 686 1158 m2
H404 Reservert 1.350.000 688 1131 m2
H405 Solgt 687 1031 m2
H406 Ledig 1.150.000 687 921 m2
H410 Ledig 1.500.000 680 815 m2
H411 Solgt 680 811 m2
H413 Ledig 1.400.000 674 810 m2
H414 Ledig 1.300.000 672 828 m2
H417 Ledig 1.600.000 670 834
H418 Ledig 1.100.000 673 725 m2
H419 Ledig 1.550.000 675 801 m2
H422 Ledig 1.400.000 679 1037 m2
H423 Ledig 1.250.000 681 1079 m2
H425 Ledig 1.500.000 684 853 m2
H426 Ledig 1.100.000 683 852 m2
H427 Ledig 1.350.000 680 1103 m2
H431 Ledig 950.000 670 1019 m2
H395 Ledig 1.200.000 679 1070 m2
H360 Ledig 1.350.000 678 1050 m2
H407 Solgt 1049 m2
H403 Solgt 922 m2
H408 Solgt 957 m2
H409 Solgt 998 m2
H420 Solgt 850 m2
H415 Solgt 1112 m2
H416 Solgt 954 m2
H421 Solgt 923 m2
H428 Solgt 1082 m2
H429 Solgt 910 m2