Kategorier
Mitt turufjell

Oppdatering vedrørende brøyting vinteren 2022 / 2023

UTFYLLENDE INFORMASJON VEDRØRENDE BRØYTING. VI OPPFORDRER ALLE TIL Å LESE INFORMASJONEN NØYE OG RETT SEG ETTER DETTE.

Vi brøyter ved mer enn 5cm snøfall. Brøytetelefon skal kontaktes når det gjelder saker angående brøyting og strøing. Dette er ikke en generell vakttelefon for andre henvendelser på Turufjell. Alle andre henvendelser rettes til post@turufjell.no
Det vil bli brøytet ved behov de datoene du melder din ankomst/avreise i appen. Det er viktig at gårdsplassen holdes ryddig i vinterperioden, ved mistanke om umerkede hindringer under snøen som ikke er merket med brøytestikk, vil det ikke brøytes da dette kan føre til materielle skader og farlige situasjoner dersom vi får det i vår fres. All brøyting skjer utelukkende med traktor og fres, arealer smalere enn 3,5 m vil derfor ikke bli brøytet. Vi vil ikke utføre brøyting på tomter der det ikke er satt opp brøytestikk for å markere innkjøring/vei, parkering og farlige hindringer (såle til garasje/bod som ikke er bygget, pyntemurer/steiner, pukk, terrasser uten tak etc.). Vi har registrert at flere har satt kantstein i skille mellom parkeringsplass og jord/plen med «små stein (1-2 kg stein)». Disse kan føre til stor skade på bebyggelse, biler eller personer om de går igjennom fresen. De kan skytes av gårde i en voldsom fart og har potensielt stort skadeomfang om det treffer noen. Slike murer må derfor merkes svært godt og/eller fjernes.
Snørydding av tak og/eller terrasse vil snøen (fra tak) bli skjøvet korteste vei ned, og vi vil fjerne snøen som lander ved inngangsparti, bod dør, garasjeport og terrasse. Arbeidet vil utføres innen 10 virkedager etter din bestilling.
Dersom du skal bestille oppstarts brøyting av oss kommende vinter ber vi om få beskjed om dette så raskt som mulig. Dette fordi vi må stikke ut oppstikk for vann og strøm inne på betongplata. Det vil planlegges snørydding så tett opptil ønsket dato, men tjenesten utføres kun mandag til torsdag. Vi anbefaler derfor oppstart/levering av materialer tirsdag-onsdag-torsdag eller fredag og utenom jule- og påskeferier.  Da man kan risikere snøfall i perioden mellom vår snørydding og leveranse av material/oppstart tomt. Det er viktig at gårdsplassen holdes ryddig i perioden og at hindringer under snøen er godt merket med brøytestikk. Dette gjelder også merking av ytterkantene på grunnmur på hytte/garasje, samt stripemur og terrasse.  Ved mistanke om umerkede hindringer under snøen (material, stilas, eller annet bygge relatert avfall) vil det ikke brøytes da dette kan føre til materielle skader.
Dersom tomten din ikke er brøytet til avtalt dato kan du sjekke om vårt brøytemannskap har lagt inn avviksmelding i brøyteappen, evt kontakte oss på vår vakttelefon 32051200 (tastevalg for vakttelefon).
For å legge inn en bestilling på brøyting i appen må du gjøre følgende; Trykk på ikonet av en hytte, trykk så på ikonet av en pil og hytte, trykk så på meld ankomst. Legg inn ønsket dato/periode for brøyting. Dersom du ønsker at vi brøyter bare en dag, f.eks. fredag. Legg da inn fredag som ankomst og fredag som avreise. Dersom du ønsker at vi skal brøyte over en periode, f.eks. en helg. Legg inn fredag som ankomst og søndag som avreise. Vi vil da brøyte; fre, lør, søn ved ca. 5 cm snøfall.
Vi presiserer at bestillinger som er lagt inn som melding i appen ikke er å anse som en bindende bestilling men at alle må forholde seg til bestillingsløpet som er forklart over.
Tider for brøyting:
Byggebrøyting innen kl. 07.00 hverdager
Brøyting per gang innen kl. 11.00 hverdager og helg

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS

Kategorier
Mitt turufjell

Skjema for eierskifte

Her finner du skjema som vi ber om at ny /eksisterende eier fyller ut. Dette er for at vi til enhver tid skal ha korrekt informasjon om hvem som er eier av gårds og bruksnummer. Det er viktig at vi sitter på rett informasjon for at vi skal kunne informere alle om hendelser i forhold til infrastruktur etc.
Eierskifte skjema

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS

Kategorier
Mitt turufjell

BRØYTING OG VINTERTJENESTER 22/23

Legg spesielt merke til at fristen for å bestille brøytestikker til utplassering på tomten var 21. oktober.
Dersom du vil sette ut brøytestikker selv er det viktig at våre retningslinjer (står lengre ned på siden) følges nøye. Vi anbefaler innkjøp av brøytestikker i bambus (f eks på Felleskjøpet). Dersom man ikke følger disse vil man kunne oppleve at tomten ikke blir brøytet eller skader kan oppstå.
Bestilling av øvrige tjenester gjøres enten ved brøyteapp, vie epost eller ved bestilling til vakttelefon 320 51 200. Appen kan lastes ned og heter Hyttetjenester.
Spørsmål rundt bestilling, vilkår og utføring av vintertjenester sendes til post@turufjell.no, alternativt telefon 320 51 200.
Dersom du velger å sette opp brøytestikker på egen tomt, enten ved å kjøpe egne brøytestikker eller ved å ta levering fra oss må du huske på følgende:

  • Alle passasjer må være minimum 3 meter brede
  • Alle hjørner, steiner, kanter eller andre hindringer må markeres med brøytestikk, minimum 0,5 meter unna
  • Ved mistanke om umerkede hindringer kan dette føre til at tomten ikke blir brøytet
  • Dersom det ikke er brøytestikker ved inn / utkjørsel vil det ikke brøytes på tomten

FOR MER INFORMASJON RUNDT BRØYTING OG ANDRE VINTERTJENESTER KLIKK HER.

TJENESTEPRISBESTILLING
Brøyting per gang, gjelder brøyting av parkeringsplass og veg med traktor. Bestilles senest 48 timer før ankomst.Kr 205,- per gangApp
Ekspress utrykning, ringes inn på vakttelefon telefon: 32 05 12 00Kr 1130,- per gangVakttelefon
Brøyting ved bygging. Meldes 1 uke før oppstart. Gjelder fra november til aprilKr 1030,- per mndEpost
Ved oppstart dersom tomt har snødd igjen og det kreves rydding med hjulgraver før man kan brøyte med vanlig utstyrKr 1460,- per timeEpost
Snørydding plate med manuelt arbeid, meldes 1 uke før oppstartKr 680,- per timeEpost
Snørydding plate med fres, meldes 1 uke før oppstartKr 810,- per timeEpost
Snørydding tak, meldes 1 uke før behovKr 680,- per time + Kr 1130,- i oppstartskostnadEpost
Snørydding terrasse, manuelt arbeid meldes 1 uke før behovKr 680,- per timeEpost
Snørydding terrasse, med fres meldes 1 uke før behovKr 810,- per timeEpost
Fjerning av juletre (settes i inkjørsel) pr treKr 160,- per treVipps # 768604
Ved i container 60 l sekkKr 150,- per sekkVipps # 768604

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS

Kategorier
Mitt turufjell

Tomt for ved

Grunnet ekstraordinær pågang har vi dessverre ikke lenger mulighet til å tilby salg av vedsekker på Turufjell. Vi ser etter andre løsninger og vil komme med mer informasjon dersom vi får tilgang på mer ved for videresalg.

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS

Kategorier
Mitt turufjell

Oppdatering om brøyting

Vi brøyter ved 5cm snøfall. Brøytetelefon skal kontaktes når det gjelder saker angående brøyting og strøing. Dette er ikke en generell vakttelefon for andre henvendelser på Turufjell. Alle andre henvendelser rettes til post@turufjell.no

Merking oppstikk hvis det skal begynnes å bygge i vinter.
Dersom du skal bygge i vinter og ønsker at vi skal brøyte din plate for snø må du sørge for å merke oppstikk til vann og strøm etc med brøytestikk.

Husk å kontakte post@turufjell.no for å opprette bruker på brøyteappen i god tid før snøen kommer – det vil si i løpet av kort tid.

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS

Kategorier
Mitt turufjell

Problemer med webkamera

Det voldsomme vindværet sist fredag har satt webkameraet vårt ut av spill. Vi holder på å feilsøke og håper det oppe og går igjen innen kort tid.

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS

Kategorier
Mitt turufjell

BRØYTING OG VINTERTJENESTER 21/22

Legg spesielt merke til at fristen for å bestille brøytestikker til utplassering på tomten er 24. oktober. Bestillingen gjøres via epost til post@turufjell.no. Det er viktig at våre retningslinjer følges om man velger å sette ut brøytestikk selv. Disse retningslinjene sendes ut sammen med bekreftelse på bestillingen og kan også leses under her. Dersom man ikke følger disse vil man kunne oppleve at tomten ikke blir brøytet eller skader kan oppstå. Bestilling av øvrige tjenester gjøres enten ved brøyteapp, vie epost eller ved bestilling til vakttelefon 320 51 200, tastevalg 1. Ved alle bestillinger vil vi sende ut bekreftelse med eventuelle betingelser/forbehold, dette ber vi alle være spesielt oppmerksomme på. Spørsmål rundt bestilling, vilkår og utføring av vintertjenester sendes til post@turufjell.no, alternativt telefon 320 51 200.

Dersom du velger å sette opp brøytestikker på egen tomt, enten ved å kjøpe egne brøytestikker eller ved å ta levering fra oss må du huske på følgende:

  • Alle passasjer må være minimum 3 meter brede
  • Alle hjørner, steiner, kanter eller andre hindringer må markeres med brøytestikk, minimum 0,5 meter unna
  • Ved mistanke om umerkede hindringer kan dette føre til at tomten ikke blir brøytet
  • Dersom det ikke er brøytestikker ved inn / utkjørsel vil det ikke brøytes på tomten

 

TJENESTEPRISBESTILLING
Brøyting per gang, gjelder brøyting av parkeringsplass og veg med traktorKr 195,- per gangApp
Ekspress utrykning, ringes inn på vakttelefon telefon: 32 05 12 00 (tastevalg: 1)Kr 1075,- per gangVakttelefon
Brøyting ved bygging. Meldes 1 uke før oppstart. Gjelder fra november til aprilKr 975,- per mndEpost
Ved oppstart dersom tomt har snødd igjen og det kreves rydding med hjulgraver før man kan brøyte med vanlig utstyrKr 1386,- per timeEpost
Snørydding plate med manuelt arbeid, meldes 1 uke før oppstartKr 643,- per timeEpost
Snørydding plate med fres, meldes 1 uke før oppstartKr 765,- per timeEpost
Snørydding tak, meldes 1 uke før behovKr 643,- per time + Kr 1075,- i oppstartskostnadEpost
Snørydding terrasse, manuelt arbeid meldes 1 uke før behovKr 643,- per timeEpost
Snørydding terrasse, med fres meldes 1 uke før behovKr 765,- per timeEpost
Fjerning av juletre (settes i inkjørsel) pr treKr 150,- per treEpost
Brøytestikk 10 stk levert på tomtenKr 150,-Epost
Brøytestikk 10 stk ferdig satt opp på tomtKr 550,-Epost
Ved i container 60 l sekkKr 105,- per sekkEpost
Ved levert på hytta 60 l sekk min 10 sekkerKr 116,- per sekkEpost

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS

Kategorier
Mitt turufjell

WEBKAMERA I DRIFT

Vi har en tid hatt problemer med webkameraet da strømforsyningen ble slått ut av lyn tidligere i sommer. Det har vært litt ventetid på nye deler men nå er det satt i drift igjen.

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS

Kategorier
Mitt turufjell

Strømstans mandag 21. juni fra kl 17 – 21

Vi må dessverre stenge strømmen på Turufjell på mandag den 21. juni mellom klokken 1700 og 2100 da vi skal skifte ut en trafo på fjellet.

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS

Kategorier
Mitt turufjell

Begrenset fremkommelighet på vei 19. Mai

 

I morgen, 19. mai, vil veien opp til Turufjell bli skrapet. Arbeidet vil starte ca kl. 06:00 og vil vare ut dagen. Veien vil ikke være stengt, men det vil være begrenset fremkommelighet så lenge arbeidet foregår.

 

 

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS