Kategorier
Aktuelt

Vannforsyning til snøproduksjon

OPPDATERING OM SNØPRODUKSJON I EKSISTERENDE ALPINBAKKER
Turutunet har søkt NVE om en konsesjonspliktvurdering for uttak av vann til snøproduksjon i dagens alpinbakke. NVE’s høringsfrist for uttalelser til saken er gått ut og innspill er oversendt for kommentarer og vurdering.
NVE vil nå lage en sammenfattet vurdering av saken og innspillene fra høringsfristen og om nødvendig gjennomføre befaringer av området. NVE vil deretter fatte en beslutning om tiltaket er konsesjonspliktig eller ikke.

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS