Kategorier
Aktuelt

Turufjell // Reiulf Ramstad

Reiulf Ramstad Arkitekter er valgt av Fredensborg Fritid og Thon Eiendom til utvikling av første trinn av ny fjellandsby på Turufjell i Flå.

Turufjell, som ligger i Flå først i Hallingdal, er Norges nyeste fjelldestinasjon og samtidig en av destinasjonene som vokser raskest. Det er allerede solgt over 350 tomter og etablert en rekke aktiviteter som alpinanlegg med 7 nedfarter, langrennsløyper, stisykling, pumptrack mm
Nå ønsker Turufjell å utvikle dagens sentrumsområde fra kafé, parkering og bunnstasjon for alpint til et fullverdig sentrumsområde.
«Vi ønsker å utvikle området med et helhetlig uttrykk, med fokus på design og funksjonalitet. Reiulf Ramstad Arkitekter har lang tradisjon med å jobbe med bærekraftig utvikling av destinasjoner i landskapet, og vi er meget godt fornøyd med hvordan de har løst oppgaven», sier Martine Vee, daglig leder på Turufjell.
Målet er gjennom det planlagte prosjektet å gi hytteeierne og andre brukere av området som Flåværinger, dagsturister og ferieturister et styrket forhold til stedet, stolthet av området og lyst til å komme tilbake gang på gang. Det skal skapes et levende sentrumsområde som er tilpasset og tilrettelagt for dagens etablerte aktiviteter og fremtidige aktiviteter.
Reiulf Ramstad Arkitekter er glade for å bli valgt som arkitekter for et prosjekt med slike ambisjoner. Her får vi muligheten i samarbeid med Fredensborg Fritid og Thon Eiendom, eierne av Turufjell og noen av landets ledende utviklere, å etablere første fase av en fjellandsby som i sin form skal bli en
arkitektonisk attraksjon og et karakteristisk samlingssted i regionen, sier Reiulf Ramstad.
Fjelllandsbyen har materiale- og form referanser inspirert av det stedlige landskapet, lokal byggetradisjon og alpin arkitektur kombinert med et fremtidsrettet, spennende og opplevelsesrikt utrykk. Med økende etterspørsel for fritidsboliger er det kritisk at utviklingen av nye områder utføres
med minimert innvirkning på naturen og med sterke røtter i lokalsamfunnet.
Når man bor i en landsby er man en del av noe større, et lite samfunn, et fellesskap. Det gir mening for naturen av vi samler fritidsboligene i et område, men det gir også mening for oss mennesker, sier Reiulf Ramstad.
Sentrumsområdet på Turufjell er både forankret i både tradisjon og innovasjon. Tradisjon for å ta med seg det beste av bygdekultur og byggekunst. Innovasjon for å bidra med nytenkning i forhold til bærekraftig arkitektur og hvordan vi skal bygge fremtidens fritidseiendommer.
Det nye anlegget vil tilby besøkende, lokalbefolkning og de nye leilighetseierne et nytenkende anlegg og en unik opplevelse. Prosjektet skal holde meget høy arkitektonisk kvalitet og samtidig være pragmatisk organisert og økonomisk gjennomførbart.
Prosjektet er løst slik at dets skala står i relasjon til stedets landskapsdimensjoner. Ved bruk av materialitet og form fremstår bebyggelsen som et enhetlig prosjekt, men samtidig brutt ned i mindre volumer, inspirert av tradisjonelle gårdstun hvor byggene samles i klynger rundt et tun. Det er lagt stor
vekt på forholdet mellom utearealer og funksjonene inne i husene.
Gårdstunene okkuperer hoveddelen av tomten i umiddelbar nærhet til skiløype, skiheisen og med direkte adkomst fra parkeringsgarasjen eller veien. Bygningene er organisert slik at de refererer seg til de nære uterom på stedet så vel som det storslagne landskapsrommet.

Tilbake

FLERE ARTIKLER FRA OSS